Zápis valné hromady fanklubu RoT 18.5.2017


1. Zahájení schůze
přivítání členů i nečlenů fanklubu, vedení - slovo pro předsedu představenstva p. Jiřího Šlégra a předsedy fanklubu Jana Ptáčka.
Přítomno 32 členů fanklubu plus 16 hostů z celkového počtu 186, schůze byla v tomto počtu usnášeníschopná. Vypsán jako druhý termín.

2. Schválení programu
dle stanov RoT – hlasování, 100% zúčastněných pro.

3. Zpráva o činnosti fanklubu v sezóně 2016 /2017
• Hlavní akce - 20. ročník srazu fanoušků 2016 – s výraznou podporou klubu a dalších partnerů, akce velmi zdařilá, úspěšná
• Účast na fotbalovém turnaji v Seiffenu a na Sportovních hrách v Litvínově – nově zakoupeny dresy – ukázka
• chorea – velké zlepšení oproti loňskému roku – vznikla silná parta kamarádů pod vedením Lenky Špinkové, Lucie Mužíkové a Renaty Hortové – prostředků na chorea dostatek – hmotný dar od firmy Novatic. Stále platí možnost posílat alespoň nápady na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo jako zprávu do FB RoT, kde budou předán zúčastněným.
• vlajkonoši – poděkování David Dlouhý – starost o sektorovou vlajku na domácích zápasech
• výjezdoměr a zájezdy – poděkování všem, kteří na tom mají podíl – Lenka Špinková, Petra Šídová, Lenka Kulhánková, Vratislav Bílek, Martin Šruma, Jan Ptáček ad.
• účast na charitativním festivalu BOBování – podpořeno zejména prostřednictvím daru od klubu HC VERVA Litvínov – dražba dresů – 14.000,- Kč – velká účast fanklubu na akci, aukce hraček od Elišky Kotíkové, mnoho členů zaslalo příspěvek na transparentní účet, počítáme s podporou i do let následujících


Ocenění všech výherců výjezdoměru:
1.-2. Jan74
1.-2. Milan64 – shodně 6 180km – 26 výjezdů
3. lenickaspinkova - 5 966km – 25 výjezdů
4. Malapavelkova - 5 043km – 22 výjezdů
5. Peťula - 4 912km -


4. Hospodaření za sezonu 2016/2017
kniha financí fanklubu byla k dispozici k nahlédnutí na členské schůzi:
hospodářský výsledek po sezóně 2016/2017 činní 19.612,- Kč v pokladně plus na transparentním účtu RoT je 76.078,- disponujeme prostředky v celkové výši 95.690,- Kč pro sezonu následující.

5. Plán činnosti v roce 2016/2017
• Přijímaní nový členů od 1.7.2017dle webu do 8.9.2017 – od tohoto data se začne s placením členských příspěvků i pro stávající členy
• Vytvoření místnosti - pro ukládání fanouškovských propriet na ZS Ivana Hlinky – v řešení
• Zajištění uložení archivu litvínovského hokeje – postupné skenování, zajištěn disk
• Účast na kláních – snaha podpořit účast našeho fanklubu RoT na jednotlivých turnajích a podobných akcích, budeme pravidelně informovat členy prostřednictvím webu a soc. sítí – nejbližší akce fotbalový turnaj Seiffen
• Zájezdy – nadále vyjíždět podporovat klub na venkovní utkání, v případě zájezdů zvýhodňovat členy RoT oproti ostatním, výhodou přihlášení do výjezdoměru
• Chorea – viz. zpráva o činnosti fanklubu za sezónu
• Podpora BOBování 2018 – ve spolupráci s klubem budeme opět podporovat tento projekt

6. Volba výkonného výboru a kontrolní komise
návrh předsedy ponechat výkonný výbor i kontrolní komisi ve stejném složení i pro následující tři roky – vyjmenováni jednotliví členové – jejich práce ve fanklubu – hlasováno – 100% pro výkonný výbor, 100% pro kontrolní komisi tj. 32 z 32.

7. Volba předsedy fanklubu
návrh výkonného výboru pro následující tři roky – Bc. Jan Ptáček
hlasováno – 100 % pro tj. 7 ze 7.

8. Diskuze
volná diskuze, odpovědi na dotazy – zejména směřované na p. Jiřího Šlégra o koncepci litvínovského hokeje, sledování čtvrtfinálového utkání ČR na MS v ledním hokeji

9. Usnesení a závěr
Poděkování za účast.

 


Zapsal J. Ptáček, zkontroloval J. Šrotýř