ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Seznamte se, prosím, jak Ropáci on Tour z.s. se sídlem S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov, IČO: 02852446, spisová značka L 5 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zpracovává Vaše osobní údaje. Osobní údaje nám poskytujete výhradně Vy, zvláštní kategorie osobních údajů není zpracovávána.
 

JAK S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁME

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou pro nás důležité.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; 
  • vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům; 
  • vždy vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů; 
  • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 
PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

1.  Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, poznámka pro prodejce, objednávka, faktura, komunikace s klientem, reklamace.

Osobní údaje uchováme po dobu 4 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2.  Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

Dokumenty daňové a účetní evidence.

Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se plnění uskutečnilo, pokud zákon neurčuje jinak.

3.  Pro účel vedení transparentního účtu jako součást plnění smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje:

Datum připsání transakce, jméno, příjmení, název účtu, variabilní symbol, částka a měna transakce, popis transakce.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu existence účtu.

4.  Za účelem vedení vnitřních dokumentů organizace a na základě oprávněného zájmu organizace zpracováváme tyto osobní údaje:

Jméno, funkce, osobní údaje v dokumentu.

Stanovy a předpisy zpracováváme po dobu platnosti. Ostatní dokumenty 5 let. 

5.  Pro účel doložení plnění požadavků GDPR je naším oprávněným zájmem pro obranu našich práv zpracovávat tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let. 

6.  Za účelem odpovědí na vaše dotazy jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

Jméno, e-mailová adresa, dotaz.

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 30 dní od poslední konverzace. 

7.  Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mail, informace o profilu, obrázek avatara, příspěvky na fóru.

Váš účet bude aktivní po dobu 5 let od vaší poslední návštěvy účtu, pak jej smažeme, pokud svůj souhlas neodvoláte dřív. 

8.  Přihlášení do fanklubu Ropáci on Tour jako plnění smlouvy je možné, pokud nám sdělíte:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, členské číslo, e-mail, telefon.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let. 

9.  Evidence přihlášených na výjezdy, stejně jako evidence lidí, které pro jejich špatné chování už na výjezd nevezeme zpracováváme jako náš oprávněný zájem a potřebujeme:

Identifikační údaje a kontaktní údaje, identifikační údaje rodiče nezletilého účastníka výjezdu.

Pro účel organizace zájezdu a poskytování slev jsou vaše osobní údaje zpracovávány 1 rok. Pro účel vedení blacklistu jsou vaše osobní údaje zpracovávány 5 let. 

10.  Kdo chce soutěžit v kilometrovníku, musí se přihlásit a tím o něm budeme vědět:

Jméno, příjmení, uživatelské jméno, členské číslo, seznam výjezdů.

Údaje z kilometrovníku držíme po dobu 1 roku. 

11.  Pro účel vedení facebookové fanpage zpracováváme na základě Vašeho souhlasu všechny osobní údaje, které o sobě napíšete nebo uvedete, a to po dobu existence fanpage nebo do vašeho smazání svých příspěvků. 

12.  Využití cookies řešíme zde https://www.ropaciontour.cz/o-nas/cookies.html

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu spolku Ropáci on Tour můžete podat námitku na níže uvedených kontaktech.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na níže uvedených kontaktech nebo přímo na svém profilu.
 

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

  • Pro vedení účtu společnosti Moneta Money Bank, a.s. (IČO 256 72 720)
  • Pro vedení e-mailové schránky společnosti Seznam.cz, a.s. (IČO 261 68 685)
  • Pro hosting webových stránek společnost WEDOS Internet, a.s. (IČO 281 15 708)
  • Na základě souhlasu společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. (IČO 640 48 098)
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko. 

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou – společnost Facebook je součástí Privacy Shield.
 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

Právo podat stížnost – buď na kontakt níže nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

KONTAKTY

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje nebo uplatňovat svá práva, obraťte se na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.