Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, sportovci! Obracím se na vás v souvislosti se svojí kandidaturou do Senátu. Nebudu nic předstírat, chci vás požádat o váš hlas.

Dávám vám své slovo, že mi nejde o pohodlný politický život za peníze daňových poplatníků, ale především cítím potřebu pomoci českému sportu a Mostecku jako celku. Tak jako jsem hrál milovaný hokej pro lidi a především jejich radost mi dodávala sílu a energii v dalším tréninku, chci nyní udělat něco pozitivního pro naši zemi a především náš region, který je často opomíjen. Jsem si vědom toho, že právě politika je často oprávněně zatracována jako prostředí plné korupce, podrazů a osobních zájmů. Ale to lze vzít i za druhý konec – jako výzvu. Věřím, že spolu s vámi, vaší pomocí a inspirací můžeme mnohé změnit. Jsem přesvědčen o tom, že je lepší se o to alespoň pokusit, než jen pasivně nadávat.

Ubezpečuji vás, že ve mně máte garanci toho, že se nikdy neobrátím ke sportu a našemu regionu zády – naopak!!! Sport je mnohdy považován jen za jakousi nadstavbu důležitých oblastí, jakými jsou např. ekonomika, zdravotnictví, průmysl apod. S tímto zúženým pohledem však nesouhlasím. I v rámci svých zahraničních zkušeností jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že právě efektivní podpora sportu ze strany státu vylepšuje ony parametry ve zmiňovaných důležitých oblastech. Jeden příklad za všechny. Kdyby naši lékaři „předepisovali" svým pacientům více zdravého pohybu místo léků, ušetřili bychom obrovské finanční prostředky, z čehož by těžilo nejen naše zdravotnictví, ale i ekonomika a společnost jako celek. Ostatně již na prestižním ekonomickém fóru v Davosu zazněl nevyvratitelný argument, že jeden dolar investovaný do sportu ušetří čtyři dolary ve zdravotnictví.

Sport vytváří pocit sounáležitosti a spoluúčasti. Proto oslovuji právě vás. Vím, že právě díky vám má naše společnost zdravé jádro, neboť ke sportu jistě vedete i své děti. A já považuji za důležité zajistit vám i dětem lepší podmínky pro vaše sportování. Proto budu v Senátu bojovat za navýšení finančních prostředků do sportu, neboť mi není lhostejné, že jsme nejobéznějším národem v Evropské unii a roste zde drogová závislost mladých. Zasadím se rovněž o fungování sportovních družin a kroužků koordinovaných nebo ještě lépe realizovaných školami a v neposlední řadě také podpořím vy(do)budování sportovní infrastruktury ve školách i plné využití té stávající – tedy sportoviště otevřená po celý den. Nechci vás však na tomto místě zahlcovat politickými argumenty, protože všichni situaci v našem regionu dobře známe.

Co říci závěrem?

Vážení sportovní přátelé, spoluobčané Mostecka! Slibuji vám, že budu bojovat nejen za sport, ale i za náš region, tedy především za nás všechny obyvatele Mostecka. Léta jsem žil v zahraničí, ale vrátil jsem se zpět domů, žiji zde a hodlám zde žít i nadále. Nechci, aby o nás říkali, že žijeme v ekonomicky nejslabším regionu a že jsme odnož naší republiky. I po případném zvolení senátorem budu nadále působit na Mostecku, abych vám byl v dosahu a mohl naslouchat vašim starostem a přáním. I z pozice senátora se budu nadále aktivně podílet na podpoře a řízení hokeje v Litvínově, který je v rámci Mostecka nejvýznamnějším nositelem prestiže a dobrého jména regionu. Nezmizím vám z očí jako „někteří" politici, kteří po zvolení do funkce přesunou svoje aktivity a působení do hlavního města.

I já jsem se ve svém životě dostal do situací, kdy jsem nevěděl, jak se správně rozhodnout. Ale vždy jsem se držel pravidla, že i ten, kdo už jednou prohrál, může svou touhou, vůlí a především tvrdou prací příště zvítězit. Nevzdávejme to. Přijďte 27. nebo 28. ledna zvolit svého senátora. Děkuji za váš čas a těším se na vás.

Závěrem mi dovolte popřát vám všechno nejlepší v novém roce 2017, hodně zdraví, štěstí i sportovních úspěchů a radosti z pohybu.

podpis js