ZPRÁVA Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ 29.5.2016

1. Zahájení schůze
přivítání členů i nečlenů fanklubu, vedení a hráčů - slovo pro generálního manažera klubu HC VERVA Litvínov, předsedy fanklubu.
Přítomno 42 členů fanklubu z celkového počtu 184, schůze byla v tomto počtu usnášeníschopná. Vypsán jako druhý termín.
 
2. Schválení programu
dle stanov RoT – hlasování, 100% zúčastněných pro.

3. Zpráva o činnosti fanklubu v sezóně 2015 /2016
   • chorea – v minulém playoff – velký počet tvoření i lidí, nyní pokles zejména v počtu zúčastněných – na základní část větší počet transparentů než v mistrovské sezóně, zkusit si najít čas – zapojit se alespoň jednou za sezónu. I nápad se považuje za spolupráci – poslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo jako zprávu do FB RoT, kde budou předán zúčastněným.
   • bubeníci – již se neřešilo každý hokej, důležité je poděkovat za úsilí a snahu podporovat kotel – hlavní bubeník Kozel má za úkol korigovat si ostatní, kteří mu „podléhají“
   • vlajkonoši – poděkování Lukášovi Cibulkovi a Alešovi Pitínovi za sektorovou vlajku, v případě že se utkání nezúčastňují, musí psát předsedovi, ten zajistí náhradu.
   • výjezdoměr a zájezdy – poděkování všem, kteří na tom mají podíl – Lenka Špinková, Petra Šídová, Lenka Kulhánková, Vratislav Bílek, Martin Šruma, Jan Ptáček ad.

Ocenění všech výherců výjezdoměru:

1. kozel – 6180 km – všech 26 výjezdů v základní části.
2. lenickaspinkova – 5069 km – 22 výjezdů v základní části
3. Jan74 – 4873 km – 22 výjezdů v základní části
4. Peťula – 4753 km – 22 výjezdů v základní části
5. Milan64 – 4059 km – 20 výjezdů v základní části

  • účast na charitativním festivalu BOBování – podpořeno zejména prostřednictvím daru od klubu HC VERVA Litvínov – dražba dresu – pspodporou se počítá i do let následujících
 
4. Hospodaření za sezonu 2015/2016
kniha financí fanklubu byla k dispozici k nahlédnutí na členské schůzi:
hospodářský výsledek po sezóně 2015/2016 činní 9.044,- Kč v kase plus na transparentním účtu RoT je 113.368,86 – disponujeme prostředky v celkové výši 122.412,86 Kč pro sezonu následující.
Největší položkou v hospodaření byl výdej za zájezdy na barážové utkání v hodnotě 68.000,- Kč celkem – klub HC VERVA Litvínov poskytl dotaci ve výši 40.000,- .
 
5. Plán činnosti v roce 2016/2017
   • 20. ročník srazu fanoušků 2016 – hlavní akce, na kterou nám klub HC VERVA Litvínov poskytl finanční dar v hodnotě 50.000,- Kč – odhlasovat jeho použití, s dalšími vícenáklady nepočítáme, pořadatelé akce vzešli z jednání na klubu HC VERVA Litvínov
   • účast na kláních – snaha podpořit účast našeho fanklubu RoT na jednotlivých turnajích a podobných akcích, budeme pravidelně informovat členy prostřednictvím webu a soc. sítí, požádat o zapojení – 1. Akcí Litvínovské sportovní hry 2016 na Loučkách 18.6.2016 – „A“ tým složen, v případě zájmu lze poskládat i „B“ tým
   • zájezdy – nadále vyjíždět podporovat klub na venkovní utkání, v případě zájezdů zvýhodňovat členy RoT oproti ostatním, výhodou přihlášení do výjezdoměru
   • chorea – viz. zpráva o činnosti fanklubu za sezónu
   • podpora BOBování 2017 – ve spolupráci s klubem budeme opět podporovat tento projekt
 
6. Volba výkonného výboru
návrh předsedy ponechat výkonný výbor i kontrolní komisi ve stejném složení i pro následující rok – vyjmenováni jednotliví členové – jejich práce ve fanklubu – hlasováno - 100% pro výkonný výbor, 100% pro kontrolní komisi.
 
7. Diskuze
volná diskuze s vedením a hráči, otázky na nové a stávající smlouvy, budoucnost některých hráčů atd., společné fotografovaní a podpisová akce.

8. Usnesení a závěr
 Poděkování za účast.
 Valna hromada 2016
 

Zapsal: Bc. Jan Ptáček
Ověřil: Martin Šruma