Na zápas ve Zlíně, není vypraven žádný Ropabus, Ropáci se na výjezd vydávají svými vozidly.