V měsíci listopadu není naplánovaný žádný výjezd - předem plánovaný výjezd do Plzně byl zrušen.