Dovolujeme si upozornit, že pro zakoupení produktů přes RoT shop byl vytvořen nový účet s číslem 1314191019/3030 vedený u Air Bank.