Z transparentního účtu RoT byla včera vybrána částka 10.000,- Kč určená k platbám v hotovosti. Veškeré nákupy jsou bedlivě evidovány a zapisovány do pokladního deníku. Nadále platí možnost přispět na náš účet 214 644 143 / 0600 na archiv pod variabilním symbolem 1945.