První duben je pro většinu z nás spojován zejména se žerty a různými nápady, jak vyvést své blízké. Pro Ropáky však bude mít nyní zcela novou symboliku. Od 1. dubna 2014 jsou Ropáci on Tour zapsáni u Krajského soudu v Ústí nad Labem jakožto oficiální fanklub litvínovského hokeje pod názvem Ropáci on Tour z.s. Naším sídlem se stává ZS Ivana Hlinky. Nezbývá než zvolat třikrát: "Litvínov".

Málokdo z vás si dokáže představit, jakou práci nám to všem dalo. Ti, co mají zkušenosti z dřívější doby, vědí, že stačilo poslat stanovy na ministerstvo vnitra a to je orazítkovalo. Nyní již mají na starosti vše krajské soudy a zájmové spolky (z.s.) jsou povinny provádět zápis do spolkového rejstříku v absolutně jiném rozsahu. Rozepisovat se tu o jednotlivých peripetiích mi přijde poněkud mimo věc, tím nejdůležitějším faktem je to, že jsme přemohli "úředního šimla" a dokázali to. Za nejúsměvnější mi přišlo dokládat to, že vedoucí odboru pro nakládání s majetkem města Litvínov je oprávněn nakládat s majetkem (šlo o souhlas se sídlem spolku). Takových kulišáren jsme museli podstoupit několik. Pět měsíců, tak dlouho to trvalo... 

Ropáci on Tour z.s. jsou tedy od 1. dubna 2014 oficiálně zapsáni u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 5. Bylo nám přiděleno identifikační číslo: 028 52 446. Právní formou našeho sdružení je spolek a jeho nejvyšším orgánem členská schůze, tedy každý z vás.

zapis

Dovolím si tímto popřát našemu fanklubu, ať se mu daří zejména pozvednout atmosféru na ZS Ivana Hlinky, ať má řadu spokojených fanoušků a dělá pro litvínovský hokej pořádný kus práce. A jednou? Jednou bude i ten titul.

 


Pro RoT napsal předseda Ptakulin