Po zasedání výkonného výboru fanklubu Ropáci on Tour z. s. (dále jen VV) nebyla přijata rezignace Jana Ptáčka na pozici předsedy fan clubu. Velice si vážíme jeho práce pro fanklub, který by bez něj nebyl tím, čím je. Jednou z posledních věcí, která stmeluje fanoušky hokeje v Litvínově. Zároveň respektujeme jeho potřebu vymezení se proti krokům vedení, které směřovaly a směřují k napjaté atmosféře v klubu.

V momentální situaci se předseda nebude účastnit jakýchkoliv aktivit na trase HC Verva a RoT, avšak nadále bude pracovat pro fanoušky Chezy. Také jako VV plně souhlasíme s jeho odporem vůči názorovému kotrmelci představenstva s angažováním člověka, který není kompatibilní s etickým kodexem našeho vlastníka. Nehodláme akceptovat i možnost, že představenstvo před dvěma lety riskovalo naši účast v ELH a nepovolilo příchod zkušeného trenéra zřejmě z důvodu osobní antipatie a touhy nechat tehdejšího generálního manažera vykoupat se v dané situaci, či přípravy půdy pro příchod jeho nástupce. Výkonný výbor by zajímalo, proč již není brán zřetel na etický kodex při obsazování pozic v klubu, obzvláště v době, kdy jsme jako klub vedeni ve struktuře skupiny Orlen Unipetrol a.s.

V neposlední řadě chceme vyzvat fanoušky, kteří se dokáží oprostit od těchto skutečností, aby nadále podporovali kluky na ledě, kteří nosí černožlutý dres, ten nejkrásnější na světě.

Závěrem bychom rádi i touto formou poděkovali Vladimíru Országhovi, za jeho pracovní úsilí, které věnoval práci pro klub, i přes jeho odloučení od rodiny. Velice si toho vážíme. Jako trenérovi mu do budoucna přejeme mnoho pracovních úspěchů v prostředí, kde dostane důvěru a prostor pro koncepční práci.


Výkonný výbor RoT