V pátek dopoledne proběhla na ZS Ivana Hlinky schůzka s generálním manažerem Ing. Robertem Kyselou, jejíž části se zúčastnil i šéf marketingového úseku Jan Klobouček. Na schůzce jsme nejprve vyslechli názor a postoje našeho "generála", poté jsme mu reprodukovali a vysvětlili naše soužení, a navrhli i určité způsoby řešení situace. Jelikož témat bylo opravdu hodně, nelze popsat celou schůzku, která trvala témeř dvě hodiny, zcela detailně. Klub vydá k této schůzce článek, ve kterém seznámí širší veřejnost o jejích závěrech. Nechceme v tomto případě býti ti první, vytáhnout ven věci, o kterých by neměl vědět úplně každý.

Můžeme vám slíbit, že v průběhu reprezentační přestávky proběhne zcela otevřené setkání fanoušků a vedení klubu včetně některých vybraných hráčů. Právě zde budete moci položit jakoukoliv otázku, zeptat se otevřeně na všechno. 

 Jelikož celá schůzka byla vyvolána na základě dopisu od Ráděho, považujeme za nutné zveřejnit i jeho názor. Zde ho máte v plném znění...


 V pátek 29.1.2016 proběhlo avizované setkání, které vyvolali Honza Ptáček a  generální manager Robert Kysela. Kromě nich se zúčastnili ještě, p. Klobouček, Veverka a já.

P. Kysela nás seznámil se situací, ve které klub právě je. Mluvil s námi naprosto otevřeně, vysvětlil nám důvody kroků, které se v klubu dělali a dělají. Pro mne bylo potěšitelné, že GM vnímá situaci podobně jako většina z nás. I pocity máme podobné. Potom jsme mluvili my. Především o tom, jak situaci vnímá většina fanoušků, pokusili jsme se přetlumočit pocity některých z nás a domluvili jsme se na určitých změnách v přístupu klubu směrem k nám fanouškům. My jsme apelovali na mnohem větší otevřenost, upozorňovali jsme na to, že litvínovský fanoušek bere webové stránky klubu za své a hlavní proud informací by měl směřovat právě sem. Zdůraznili jsme, že většina fanoušků je s klubem tak silně svázána, že zcela jistě pochopí tíživou situaci, ve které klub právě je, ovšem potřebuje mít jistotu, že naléhavost situace chápou i lidé v klubu.

Mé pocity ze schůzky jsou veskrze pozitivní. Podle mého soudu má p. Kysela situace pod kontrolou, nepodléhá panice a věci se snaží řešit racionálně. Není to žádný navoněný manager moderního střihu, který poví mnoho krásných a kudrnatých slov, ale zároveň neřekne prakticky nic. Naopak. Působil na mě stejně, jako když se ještě proháněl na ledě. Sebevědomý tah na bránu s razantní střelbou zápěstím. Mám takové typy rád. Proto jsem si dovolil pár poznámek, které by za jiných okolností na první schůzce nebyly vhodné, ovšem Kyslík je přijal. Myslím si, že už ví, že klub má směrem k fanouškům co napravovat. Potěšitelné je, že „nejslabší“ článek klubu, je právě komunikace k fanouškům, protože ač se to podle postavení áčka nezdá, tak po sportovní stránce se mi zdá, že jde pořád směrem, kterým se vydal v loňské sezóně. Ovšem takový je někdy sport. Ať děláte, co děláte, výsledky práce neodpovídají vynaloženému úsilí. Je patrné, že mistrovský titul s klubem zamával trochu více, než by si všichni přáli, ale já jsem tam nikoho nad rozlitým mlékem plakat neviděl. Mně se zdálo, že se tam pohybuje parta lidí s vyhrnutými rukávy.

Myslím si, že by ode mne nebylo správné, abych o konkrétních krocích klubu mluvil já. To je práce pro GM, který tak v nejbližší době určitě udělá. Za sebe říkám, že už se obelhaný necítím a má bezbrannost je ta tam. Snad už brzy se potřebné informace dostanou i k vám, abyste získali jistotu, že náš milovaný klub je ve schopných a pevných rukách. Já jsem o tom přesvědčený.   

Rádě


Pro RoT napsal ptakulin