Na pozdní sobotní odpoledne 23. května 2015 byla svolána první valná hromada fanklubu Ropáci on Tour, z.s. v restauraci Loutkárna. Program byl dopředu připravený, avizovaná návštěva kouzelníka měla přitáhnout řadu Ropáků. Přes veškerou propagaci schůze se nepodařilo naplnit zákonem stanovenou kvótu padesátiprocetní účasti a nebylo tedy možné tento akt považovat za pravomocně platný.

Z celkového počtu 137 platných členů fanklubu se na valné hromadě sešlo 31 členů tzn. necelých 23 %, schůze tedy nebyla usnášenischopná. Přišlo i několik lidí  mimo řady fanklubu a za jejich účast děkujeme. Celkově se nás sešlo cca šest desítek. Valná hromada bude muset být uskutečněna formou schůze výboru fanklubu. Pokud se někde objeví nápis schůze, netáhne to... Ale podvečer a večer jako takový stál za to, probrali jsme základní otázky fanklubu a překvapení pro všechny mělo jistě smysl. Úvodního slova se ujal předseda fanklubu Jan Ptáček a Jaroslav Šrotýř. Proběhlo přivitání všech účastníků a v krátkosti byl všem přiblížen program večera.

První bod se týkal uskutečněných i plánovaných výjezdů. Za základní část i playoff se za naším týmem vyjelo organizovaně celkem 17krát (1x v přípravě do Drážďan, 10 x v základní části a 6 x v rámci playoff). Na všech zápasech playoff jsme reprezentovali náš klub v hojných počtech. A stálo to za to. Příští rok plánujeme změnu v registraci zájezdů – platit se bude dopředu, v časové nouzi převod na základě ověřování účastníků. Bude přidána klauzule o právní vymahatelnosti v případě, že se někdo nedostaví. Prvním zájezdem sezóny bude podle všeho cesta do francouzského Grenoblu na Champions League.

Probírala se tvorba transparentů. Celkově musíme pochválit členy i nečleny za zvýšenou účast. Na akcích se objevovali nové tváře. I nadále se chystáme motivovat lidi k účasti. Ve spolupráci s klubem budeme pokračovat v soutěžích o vstupenky - ne vždy je budeme věnovat pouze soutěžícím na facebooku, ale odměníme i jiné aktivní fanoušky. Povedli se i další věci - nemůžeme opomenout vznik dvou písniček Černá a žlutá a Vítězný gól. Dovolujeme si touto cestou ještě jendou poděkovat všem, kteří se na tom podíleli - od autora textů Čibiho, přes zpěváka Ondru Hlase (Černá a žlutá) a Josefa Šutaru s Hankou Dundrovou (Vítězný gól).

Byl vyhlášen i výjezdoměr za letošní sezónu:

1. místo: Kozel - cena: Permanentní vstupenka na sezónu 2015 / 2016, výjezd do Grenoblu vč. vstupenky

2. místo: Kulhajz: Výjezd do Grenoblu vč. vstupenky

3. místo: Medvěd: Fanklubácký dres

4. místo: Šróťa: Kšiltovka a šála Ropáci on Tour

5. místo: Černábo: Šála Ropáci on Tour

Plány do dalších týdnů a měsíců jsou jasné - nejbližší akcí fanklubu bude účast na fotbalovém turnaji v Seiffenu 20. června - informace budou upřesněny, mnoho fanklubáků se účastní 19. srazu hokejových fanoušků ve Zlíně na začátku července, pojedeme okouknout a připravit se na ročník 20. Ten uspořádáme opět v naší režii na Loučkách v Litvínově.

Dalším bodem schůze bylo přednesení hospodářských výsledků spolku členům.

Významnou věcí je, že se podařilo dokoupit archiv o historii litvínovského hokeje, jehož autorem je Ing. Josef Holý - celkem 50 kompletních sezón plus bonusové materiály. Nyní nás čeká hodně práce s jeho digitalizací a prezentací navenek. S tím souvisí i možná spolupráce s Muzeem v Mostě - o všem budeme psát později.

Následná volná diskuze přinesla mnoho zajímavých podnětů - řešilo se fandění, starost o sektorovku (Pitnajzs a Cíba), možnost oživení bubnů trumpetou a také pomoc nejvzdálenější fanynce z Lotyšska Vije Bruvere. Nezůstalo jen u slov - dnes byl Vije zaplacen na rok internet (díky VV a MZ), aby mohla i nadále sledovat litvínovský hokej, protože Český Rozhlas již díky technickým změnám není schopná naladit a pokud to její zdravotní stav dovolí složíme se ji zase na návštěvu ZS Ivana Hlinky, aby se mohla zúčastnit zahájení naší jubilejní 70. hokejové sezóny.

Pak už se dostal ke slovu "kouzelník" - na akci dorazil se svým bratrem Mírou, synovcem Kubíkem, medailí a Masarykovým pohárem Jakub Petružálek. Věnoval nám několik hodin svého času - podepsal a vyfotil se s každým a měl prostor se vyjádřit k mnohým dotazům. Za základ všeho lze považovat slib Petryho, že se vrátí nejpozději do tří let a jedině do Litvínova. Kuba je borec, velký hráč a ještě větší osobnost. Díky Ti.

Šrumička poté připravil dlouhé video mapující celé playoff - bylo moc hezké sledovat znovu ty nejkrásnější momenty v historii litvínovského hokeje a celá Loutkárna fandila ze všech sil. 

Ať žije mír a Cheze zdar do dalších let... 


Pro RoT - předseda ptakulin