Vážené fanynky, vážení fandové,

ti z Vás, kteří byli s námi na výjezdu v Drážďanech, již měli možnost vyslechnout od Ptakulina informaci, že jedním z prioritních bodů ROT je získání archivu letitého litvínovského novináře, patriota a spisovatele Ing. Josefa Holého. Získání... odkoupení, které nebude laciné, ale považujeme za nezbytné, abychom tento artefakt, a nebojím se ho označit za "Žlutočerný Svatý Grál", vlastnili a zůstal tam, kde by si i jistě pan Ing. Holý přál - v rukách těch, kterým pro litvínovský hokej bijí jejich srdce. Archiv je momentálně majetkem (p. Ing. Holý již bohužel nežije) jeho syna Michala Holého a díky Mogulovi, se kterým se přátelí, existuje dohoda, že od něj veškeré tyto materiály odkoupíme a máme na něj výhradní předkupní právo.

Dnes jsem měl, díky ochotě p. M. Holého, možnost nahlédnout do 2 sezon a pořídit několik fotografií, které naleznete v níže uvedeném odkazu. Přátelé... je to jako malé Vánoce. Když vidíte, kolik materiálu Ing. Holý nasbíral, jak pracoval se statistikami už v 60. letech, je to neuvěřitelné. Musel jsem si neustále přidržovat bradu, páč stále mi padala údivem, s jakou precizností jsou tyto materiály vytvořeny, skladovány a v jakém jsou i po 50ti letech stavu.Věřím proto, že v momentě, kdy budeme na tyto materiály dávat dohromady peníze, také přispějete a budete vědět proč.

Informace ohledně  zahájení sbírky a celkově systému, jak budeme peníze pro tento účel dávat dohromady, budou včas a jasně zveřejněny. Prozatím ochutnejte kousek, který jsem vzorkově pro Vás nafotil.... A mohu Vám říci, že je to opravdu jen malý zlomek toho, co jsem měl možnost vidět. 

Fotogalerie je viditelná pouze pro registrované. Jakékoliv šíření tohoto materiálu je zakázané. Je určen pouze pro nahlížení.

Děkuji za pochopení.

 

edit - 29.8.2014

Doplňující informace k záležitostí odkoupení litvínovského hokejové archivu

Celková cena za archiv je 50.000,- za 50 sezon - 10.000,- již bylo dárcem přesunuto směrem k majiteli, aktuálně tedy je cílová částka, které bychom rádi dosáhli 40.000,-

Prvních 10 sezon obdržíme v příštím týdnu a ihned začneme s elektronickým zpracováním, aby si je mohli fandové prohlédnout. Nebudeme tedy čekat na kompletní archiv a materiály uvolníme průběžně.

K tomuto se váže bod, který již vyvolal určitou kontraverzi, ale mohu za vedení ROT jednoznačně říci, že jako jeden muž (kolegyně prominou :) ) jsme všichni jednotného názoru, že přístup k archivům budou míti pouze členové ROT (všichni bez výjimky) a ti nečlenové, kteří přidají dobrovolný příspěvek na zakoupení těchto materiálů. Každý, kdo bude chtít do materiálů nahlížet, musí mít vytvořenou základní registraci na tomto webu. Minimální částka příspěvku je 100,-. Vedení ROT si vyhrazuje možnost odmínout dar a zamítnout tak přístup osobám, u kterých by bylo podezření, že by s materiály nebylo nakládáno dle představ spolku. Materiály budou určené k pouze k prohlížení (ano, víme, že si je můžete lehce stánout), ale pro komerční či tiskové využití (novináři, spisovatelé atd) bude nutné zažádat o povolení na vedení ROT. Toto se samozřejmě netýká těch, kteří mají statistiku jako své hobby, tzn. mají materiály pouze pro potěchu svého ducha a nikoliv jako zdroj svých příjmů či věhlasu. Při porušení výše uvedeného budeme důslední (jako vždy) a vyvodíme z toho patřičné důsledky.

Příspěvek je možné vložit na transparentní účet ROT 214644143/0600 a jako variabilní symbol uveďte číslo 1945. Následně pak podejte prosím informaci na email ropaciontour@seznam, do předmětu slovo ARCHIV. Do mailu pak prosím uveďte svoje celé jméno, bydliště, telefon a přezdívku, pod jakou jste zaregistrováni zde na stránkách. - pokud budete platbu zasílat pod jiným jménem než je Vaše, prosím i o tuto informaci, aby bylo možné platbu spárovat. Členy ROT žádáme, uveďte do předmětu za slovo ARCHIV své členské číslo a přezdívku na tomto webu (když tedy budu zasílat mail já, bude tvar 1945-2-veverka)

Příspěvky na Archiv budou ROT též vybírat i v hotovosti na blížící se akci v Litvínově. Bude oznámena v průběhu příštího týdne. I tam však budeme vyžadovat, pokud budete chtít do materiálu nahlížet, stejné osobní informace. Pokud nám je nebudete ochotní sdělit, je nám bohužel líto.

Se všemi osobními údaji bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.
Nejedná se o veřejnou sbírku v souladu se zákonem 117/2001 sb. o veřejných sbírkách, ale o projev přátelství, soudržnosti a dobré vůle.

Chápeme, že systém je složitější, ale považujeme tento způsob, i z bezpečnostních důvodů, za nezbytně nutný.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

Fotogalerie

 

  


Pro RoT, VV